Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

κείμενα των αρχιτεκτόνων

Ο Πόλεμος Χωροτάκτης
Το δίκτυο των πόλεων Οχυρών στο κατά θάλασσαν κράτος της Βενετίας 16ος - 17ος αιώνας
Συγγραφέας: Νίκος Σκουτέλης

 

Αρχιτεκτονίκη, εκδοτ. Οίκος Μέλισσα
Στο λεξικό έχει συμβάλλει μεταξύ των συγγραφέων και ο  Νίκος Σκουτέλης

 

L'Architettura Dell' edificio Sacro
Συγγραφείς: Adriano Cornoldi, Νικόλαος Σκουτέλης

 

Μεταλλασσόμενες Πόλεις / Η πόλη και η παράμετρος Αρχαιολογία
Συγγραφείς: Νικόλαος Σκουτέλης, Φλάβιο Ζανόν

 

ARQ / Τεύχος 27

Έκδοση: 1994

 

Crete

Συγγραφέας: Νικόλαος Σκουτέλης

  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα