Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός / Ανάπλαση ανατολικών νεωρίων και δεξαμενής Ζάνε

Μελέτη Ανάπλασης ανατολικών νεωρίων και δεξαμενής Ζάνε

Μάρτιος 2009 - 2ο Βραβείο

Ομάδα μελέτης: Νίκος Σκουτέλης και Φλάβιο Ζανόν

Συνεργάτες: Αρχιτεκτονικό γραφείο Γιάννη Κίζη

  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα