Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός / Μελέτη ανέγερσης Δημοτικού Μεγάρου Ιωαννίνων

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός  - Μελέτη ανέγερσης Δημοτικού Μεγάρου Ιωαννίνων

Δεκέμβριος 2005 - Φεβρουάριος 2006 - Συμμετοχή

Ομάδα μελέτης: Νίκος Σκουτέλης και Φλάβιο Ζανόν

  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα