Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

Πανευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός EUROPAN 4 / Περιοχή Ηλεκτρικής στο Ηράκλειο Κρήτης

Περιοχή Ηλεκτρικής στο Ηράκλειο Κρήτης

Φεβρουάριος 1996 - Συμμετοχή

Μελετητές: Νίκος Σκουτέλης και Φλάβιο Ζανόν

  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα