Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

Πανευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός / Διαμόρφωση της πλατείας Ελευθερίας στην Λευκωσία

Πανευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός - Διαμόρφωση της πλατείας Ελευθερίας στην Λευκωσία

Μάρτιος 2005 - Συμμετοχή 

Ομάδα μελέτης: Νίκος Σκουτέλης και Φλάβιο Ζανόν

  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα