Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός / Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών Αξιοποίησης 46 στρεμμάτων πρώην Νεκροταφείου Νεαπόλεως Νίκαιας

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών (Συμμετοχή) - Αξιοποίηση πρωην Νεκροταφείου Νεάπολης Νίκαιας

Ομάδα μελέτης: Νίκος Σκουτέλης, Στράτος Καλατζιδάκης, Βασίλης Βιτωράκης, Ελένη Αρακαδάκη, Κωνσταντίνα Παγκάλου,

                             Κάρολος Ραάτ.

Τόπος: Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Αυγουστός - Σεπτέμβριος 2016

Τεχνική Έκθεση

  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα