Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

Νεώρια / Ηράκλειο

Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση των δυτικών νεωρίων του Ηρακλείου.

  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα