Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

Πανελλήνιος Πολεοδομικός Διαγωνισμός / Ανάπλαση Πολεοδομικού Κέντρου στο Δήμο Ηρακλείου

Ανάπλαση Πολεοδομικού Κέντρου στο Δήμο Ηρακλείου

Μελετητές: Νίκος Σκουτέλης & Φλάβιο Ζανόν, αρχιτέκτονες μηχανικοί με συνεργάτη τον Smiljan Radic αρχιτέκτονα μηχανικό.

  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα