Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

Κατοικία στα Σταυράκια / Θέση Σκαφές Αγίου Μύρωνα

Ιδιοκτήτες: οικογένεια Ηλιόπουλος

Μελέτη: Νίκος Σκουτέλης & Φλάβιο Ζανόν - Αρχιτέκτονες μηχανικοί

Συνεργάτες: Γιώργος Αγγουριδάκης - πολιτικός μηχανικός, Βαγγέλης Χαρκουτσάκης – μηχανολόγος μηχανικός

Μελέτη: 2005

Υλοποίηση: 2005 - 2007

Κατοικία νότια του οικισμού Σταυράκια με πειραματισμούς βιολογικών επιλύσεων.


  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα