Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

Κατοικία Κοντζεδάκη / Λιβάδι Κρουσώνα Ηρακλείου

Μελετητές: Φλάβιο Ζανόν & Νίκος Σκουτέλης, αρχιτέκτονες μηχανικοί

Στο οροπέδιο Λιβάδι η κατοικία εμπλέκεται με τη μόνη υφιστάμενη μαρτυρία οικοδομής, τα μιτάτα. Αρχέτυπες κατασκευές όπου οι μνήμες αντλούνται από τα μεγάλα βάθη του παρελθόντος. Στον κεντρικό κυκλικό πυρήνα εντάσσονται ως συμπληρωματικά δύο ακόμη όγκοι για να εξασφαλίσουν τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής. Μια κάτοψη με γεωμετρικούς όγκους που βρίσκουν τη θέση τους, ακουμπισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο.

Η αρχέτυπη φιγούρα, αποδίδει μια αυτονομία που τονίζει την ταυτότητα της κάθε μονάδας με διαφορετική λειτουργία και υπογραμμίζεται από τα υλικά επένδυσης.

Σκληρές επιφάνειες στην πλέον φυσική τους με ελάχιστη επεξεργασία μορφή, η πέτρα, ο σοβάς, το σίδερο και τα ξύλα.

Στο κοίλο εσωτερικό, η τυχαία τάξη και οι σχέσεις των στοιχείων που συνθέτουν τον χώρο μελετήθηκαν με ακρίβεια τέτοια, ώστε ο χώρος να επιδράσει περισσότερο ως συναισθηματική αντίδραση του χρήστη, παρά στην ορθολογική συνείδησή του.

Ο κήπος αποτελεί συνέχεια του σχεδιασμού, όπου στις υφιστάμενες καρυδιές προστέθηκαν παρτέρια και μπορντούρες με ντόπια αρωματικά αλλά και νοτιοαφρικάνικα και ασιατικά φυτά από παρόμοιες συνθήκες διαβίωσης.

  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα