Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

Εστιατόριο - Καταφύγιο / Λιβάδι Κρουσώνα Ηρακλείου

Ιδιοκτήτες: Κοντζεδάκης

Μελέτη: Νίκος Σκουτέλης & Φλάβιο Ζανόν - Αρχιτέκτονες μηχανικοί

Συνεργάτες: Μιχάλης Τζανάκης - πολιτικός μηχάνικός, Ζαχαρίας Ασσαριωτάκης - μηχανολόγος μηχανικός

Μελέτη: Νοέμβριος 2003 - Οκτώβριος 2004

Υλοποίηση: Οκτώβριος 2004 –  Σεπτέμβριος 2007

  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα