Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

Κατοικία B' ορόφου / Ηράκλειο, Πατρός Αντωνίου 7

Μελέτη / Κατασκευή: 1996-2000

Η κατασκευή αφορά στην ανακαίνιση ενός υφιστάμενου Β’ ορόφου σε εσοχή ως προς την όψη και επέκταση σε ύψος για τη δημιουργία γραφείου και κατοικίας.

  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα