Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

Ανάπλαση πρώην Περιφερειακής Αγοράς με νέα χρήση εκθεσιακού - διοικητικού κέντρου / Αγυιά Χανίων

Εκπόνηση μελετών: Προμελέτη Ιούνιος-Ιούλιος’05

Μελέτη εγκατάστασης γραφείων: Απρίλιος-Αύγουστος ‘07

Η δομημένη επιφάνεια των εγκαταστάσεων της πρώην περιφερειακής αγοράς είναι περίπου 9.800 τ.μ., με υπόλοιπο δόμησης 10.900 τ.μ. βάσει ειδικών όρων. Αυτό το υπόλοιπο επιπλέον κτιριακών όγκων προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης, πάντα σε σχέση με την υφή και τη σκοπιμότητα των νέων λειτουργιών. 

Σε πρώτη φάση, μετά την ολοκλήρωση της Προμελέτης  προωθήθηκε η εγκατάσταση των γραφείων Ο.Α.ΔΥ.Κ. και μελετήθηκε η προσθήκη ορόφου για την εγκατάσταση των Διευθύνσεων Γεωργίας, Κτηνιατρικής και Υ.Ε.Β. της Νομαρχίας Χανίων.

Προβλέπεται η δημιουργία νέων συνδετικών δομών (διάδρομοι, κλιμακοστάσια) ως παράλληλος κτιριακός οργανισμός εντός του υφιστάμενου από μεταλλικές κατασκευές, ικανές να αποδώσουν την νέα προοπτική λειτουργίας και διαχείρισης του συγκροτήματος.

Το κτηριακό συγκρότημα της πρώην περιφερειακής αγοράς του νομού Χανίων αποτελείται από περίπου 9.800 τ.μ., οικοδομές οι οποίες προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης, πάντα σε σχέση με την υφή και τη σκοπιμότητα των νέων λειτουργιών. 

Οι μεγάλοι ενιαίοι χώροι επιδέχονται επεμβάσεων ικανών να ανταποκριθούν σε συλλογικές λειτουργίες όπως το εκθεσιακό – συνεδριακό κέντρο, με ημιυπαίθριους χώρους εκδηλώσεων, αλλά και στην παράλληλη στέγαση υπηρεσιών υπερτοπικής σημασίας αποδίδοντας ένα ανανεωμένο προφίλ μικρού διοικητικού κέντρου.

Σε πρώτη φάση, μετά την ολοκλήρωση της Προμελέτης προωθήθηκε η εγκατάσταση των γραφείων Ο.Α.ΔΥ.Κ. και μελετήθηκε η προσθήκη ορόφου για την εγκατάσταση των Διευθύνσεων Γεωργίας, Κτηνιατρικής και Υ.Ε.Β. της Νομαρχίας Χανίων.

Προβλέπεται η δημιουργία νέων συνδετικών δομών (διάδρομοι, κλιμακοστάσια) ως παράλληλος κτιριακός οργανισμός εντός του υφιστάμενου από μεταλλικές κατασκευές, ικανές να αποδώσουν την νέα προοπτική λειτουργίας και διαχείρισης του συγκροτήματος.

  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα