Αρχιτεκτονικό γραφείο Ηράκλειο Κρήτης - Architects Heraklion Crete | Αρχιτέκτονες Σκουτέλης - Ζανόν - Architects Skoutelis - Zanon

Αποκατάσταση ναού Παναγίας Καμαριώτη / Καμαριώτης Ηρακλείου

 

Διερεύνηση φθορών - Αποκατάσταση - Προτάση αποκατάστασης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου για την ανάδειξη του μνημείου.

Υπεύθυνος: Νίκος Σκουτέλης - Αναπληρωτής καθηγητής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Κ.   

Συνεργάτες φοιτητές Αρχιτεκτονικής: Ελένη Αρακαδάκη, Κωνσταντίνα Παγκάλου, Αντώνης Καραμήτρου, Μαρία Τριαματάκη.

Περίοδος εξέλιξης έρευνας: Αύγουστος 2016 - Απρίλιος 2017

Αποτύπωση

Πρόταση Αποκατάστασης


  • 1981 - 1989
  • 1989 - 1993
  • 1993 - 1998
  • 1998 - 2004
  • 2004 - 2010
  • 2010 - τρέχοντα